Logo
Novosti

Novosti

Božja pobjeda & Totus Tuus – Zapali nas [acoustic live]

Hvaljen Isus i Marija! Nova pjesma i spot su vani. Ovo je druga pjesma u nizu koja će se naći na novom albumu u produkciji Nove Eve. Album izlazi u ožujku. Slavite, hvalite, djelite i radujte se! Veni Sancte Spiritus!! https://www.youtube.com/watch?v=jnUgItAk_lY Božji i Marijin blagos...

Nastavi čitati ...

Božja pobjeda & Totus Tuus – Krovovi [acoustic live]

Hvaljen Isus i Marija! Zadovoljstvo nam je predstaviti novu i prvu pjesmu koja će se nalaziti na novom albumu. Ovo je novi projekt gdje smo okupili slavljeničke timove zajednica Totus Tuus i Božje pobjede u zajedničkom slavljenju našeg Gospodina.   BiMbl   https://www.y...

Nastavi čitati ...

Hvalospjev ljubavi

Hvaljen Isus i Marija! Dragi pratitelji našeg kanala, poklanjamo vam live acoustic izvedbu poznatog hvalospjeva ljubavi iz Prve poslanice Korinćanima (1 Kor 13,1). Tekst: Prva poslanica Korinćanima, 13.poglavlje   https://youtu.be/NM5irAnwZeY...

Nastavi čitati ...

Mladifest 2016 u Milwaukeeu

Hvaljen Isus i Marija!   Predstavljamo vam himnu i spot za mladifest 2016 koji će se ove godine održati u Milwaukeeu. Za više informacija posjetite službenu web stranicu Mladifesta: http://www.milwaukeemladifest.com ...

Nastavi čitati ...

Dobrodošli!

Hvaljen Isus i Marija dragi korisnici!   Dobrodošli na novu stranicu Nove Eve. Stranica je jos uvijek u izradi te molimo za strpljenje ukoliko se naiđe na koju poteškocu. Kroz koji tjedan stranica bi trebala u potpunosti zaživjeti. Nova Eva tim  ...

Nastavi čitati ...
Duhovnost

Oruđe nove evangelizacije

Duhovnost

don Tihomir Šutalo, SDB

Prvo čitanje:

1Pt 5, 1-4

 

Sustarješina i svjedok Kristovih patnja.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola

 
Predragi! Starješine među vama opominjem, ja sustarješina i svjedok Kristovih patnja, a zato i zajedničar slave koja se ima očitovati: pasite povjereno vam stado Božje, nadgledajte ga — ne prisilno, nego dragovoljno, po Božju; ne radi prljava dobitka,
 
nego oduševljeno; i ne kao gospodari Baštine nego kao uzori stada. Pa kad se pojavi Natpastir, primit ćete neuveli vijenac slave.
 
Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 23, 1-6

Pripjev:

Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam!

 

Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam; 
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.
Na vrutke me tihane vodi
i krijepi dušu moju.

Stazama pravim on me upravlja
radi imena svojega.
Pa da mi je i dolinom smrti proći,
zla se ne bojim jer si ti sa mnom. 
Tvoj štap i palica tvoja 
utjeha su meni.

Trpezu preda mnom prostireš 
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš, 
čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratit će mene
sve dane života moga. 
U Gospodnjem ću Domu prebivati
kroz dane mnoge.

Evanđelje:

Mt 16, 13-19

 

Ti si Petar-Stijena! Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

 
U ono vrijeme: Dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita svoje učenike: »Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?« Oni rekoše: »Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka.« Kaže im: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Šimun Petar prihvati i reče: »Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.« Nato Isus reče njemu: »Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sa¬gradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.«
 
Riječ Gospodnja.

don David Leskovar, SDB

 

Prvo čitanje:

Jon 3, 1-10

 

Obratiše se Ninivljani od svojega zlog puta.

 

Čitanje Knjige proroka Jone

 
Riječ Gospodnja dođe Joni: »Ustani — reče mu — idi Ninivu, grad veliki, i propovijedaj u njemu što ću ti reći.« Jona ustade i ode u Ninivu, kako mu Gospodin zapovjedi. Niniva bijaše grad božanski velik — tri dana hoda.
 
Jona prođe gradom dan hoda, propovijedajući: »Još četrdeset dana, i Niniva će biti razorena.«
 
Ninivljani povjerovaše Bogu; oglasiše post i obukoše se u kostrijet, svi od najvećega do najmanjega.
 
Glas doprije i do kralja ninivskoga: on ustade s prijestolja skide plašt sa sebe, odjenu se u kostrijet i sjede u pepeo. Tada se po odredbi kralja i njegovih velikaša oglasi i objavi u Ninivi: »Ljudi i stoka, goveda i ovce da ne okuse ništa, ni da pasu, ni da vodu piju. Nego i ljudi i stoka da se pokriju kostrijeću, da glasno Boga zazivlju i da se obrate svatko sa svojega zlog puta i nepravde koju je činio. Tko zna, možda će se povratiti Bog, smilovati se i odustati od ljutoga svog gnjeva da ne izginemo?«
 
Bog vidje što su učinili: da se obratiše od svojega zlog puta. I sažali se Bog zbog nesreće kojom im bijaše zaprijetio, i ne učini.
 
Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 51, 3-4.12-13.18-19

Pripjev:

Srce raskajano i ponizno, Bože, nećeš prezreti.

 

Smiluj mi se Bože, po milosrđu svome,
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice, 
od grijeha me mojeg očisti.

Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

Žrtve ti se ne mile,
kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio. 
Žrtva Bogu duh je raskajan,
srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

Evanđelje:

Lk 11, 29-32

 

Naraštaju se ovom neće dati znak doli znak Jone proroka.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

 
U ono vrijeme: Kad je nagrnulo mnoštvo, poče im Isus govoriti: »Naraštaj ovaj naraštaj je opak. Znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jonin. Doista, kao što je Jona bio znak Ninivljanima, tako će biti i Sin Čovječji ovomu naraštaju.«
 
»Kraljica će Juga ustati na Sudu s ljudima ovog naraštaja i osuditi ih jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a evo ovdje i više od Salomona! Ninivljani će ustati na Sudu s ovim naraštajem i osuditi ga jer se obratiše na propovijed Joninu, a evo ovdje i više od Jone!«
 
Riječ Gospodnja.

don Damir Stojić, SDB

Prvo čitanje:

Iz 55, 10-11

 

Riječ moja čini što sam htio.

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

 
Ovo govori Gospodin:
 
»Kao što dažd i snijeg s neba silaze i ne vraćaju se onamo dok se zemlja ne natopi, oplodi i ozeleni, da bi dala sjeme sijaču, i kruh za jelo, tako i riječ koja iz mojih usta izlazi, ne vraća se k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah.«
 
Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 34, 4-7.16-19

Pripjev:

Bog izbavlja pravednika iz svih tjeskoba.

 

Veličajte sa mnom Gospodina,
uzvisujmo ime njegovo zajedno!
Tražio sam Gospodina, i on me usliša, 
izbavi me od straha svakoga.

U njega gledajte i razveselite se,
da se ne postide lica vaša.
Eto, jadnik vapi, i Gospodin ga čuje, 
izbavlja ga iz svih tjeskoba.

Oči Gospodnje gledaju pravedne, 
uši mu slušaju vapaje njihove.
Lice se Gospodnje okreće protiv zločinaca 
da im spomen zatre na zemlji.

Pravednici zazivaju, i Gospodin ih čuje,
izbavlja ih iz svih tjeskoba. 
Blizu je Gospodin onima koji su skršena srca,
a klonule duše spašava.

Evanđelje:

Mt 6, 7-15

 

Vi, dakle, ovako molite: Oče naš, koji jesi na nebesima…

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

 
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
 
»Kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani. Ne nalikujte na njih. Ta zna vaš Otac što vam treba i prije negoli ga zaištete.
 
Vi, dakle, ovako molite:
 
'Oče naš, koji jesi na nebesima!
 
Sveti se ime tvoje!
 
Dođi kraljevstvo tvoje!
 
Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji!
 
Kruh naš svagdanji daj nam danas!
 
I otpusti nam duge naše kako i mi otpustismo dužnicima svojim!
 
I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zloga.'
 
Doista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupke, otpustit će i vama Otac vaš nebeski. Ako li vi ne otpustite ljudima, ni Otac vaš neće otpustiti vaših prijestupaka.«
 
Riječ Gospodnja.

don Ivan Šibalić, SDB

Prvo čitanje:

Lev 19, 1-2.11-18

 

Po pravdi sudi svome bližnjemu.

 

Čitanje Knjige Levitskog zakonika

 
Gospodin reče Mojsiju: »Govori svoj zajednici Izraelaca i reci im:
 
Sveti budite! Jer sam svet ja, Gospodin, Bog vaš!
 
Nemojte krasti; nemojte lagati i varati svoga bližnjega. Nemojte se krivo kleti mojim imenom i tako oskvrnjivati ime svoga Boga.
 
Ja sam Gospodin!
 
Ne iskorišćuj svoga bližnjega niti ga pljačkaj! Radnikova zarada neka ne ostane pri tebi do jutra. Nemoj psovati gluhoga niti pred slijepca stavljaj zapreku. Svoga se Boga boj!
 
Ja sam Gospodin!
 
Ne počinjajte nepravde na sudu! Ne budi pristran prema neznatnome, niti popuštaj pred velikima: po pravdi sudi svome bližnjemu. Ne raznosi klevete među svojim narodom; ne izvrgavaj pogibli krv svoga bližnjega.
 
Ja sam Gospodin!
 
Ne mrzi svoga brata u svom srcu! Dužnost ti je koriti svoga sunarodnjaka. Tako nećeš pasti u grijeh zbog njega. Ne osvećuj se! Ne gaji srdžbe prema sinovima svoga naroda. Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Ja sam Gospodin!«
 
Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 19, 8-10.15

Pripjev:

Riječi tvoje, Gospodine, duh su i život.

 

Savršen je Zakon Gospodnji,
dušu krijepi;
pouzdano je Svjedočanstvo Gospodnje, 
neuka uči.

Prava je naredba Gospodnja,
srce sladi;
čista je zapovijed Gospodnja, 
oči prosvjetljuje.

Neokaljan je strah Gospodnji,
ostaje svagda;
istiniti su sudovi Gospodnji, 
svi jednako pravedni.

Riječi ti usta mojih omiljele,
i razmišljanje srca moga pred licem tvojim, 
Gospodine, hridi moja, otkupitelju moj!

Evanđelje:

Mt 25, 31-46

 

Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

 
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
 
»Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva.«
 
»Tada će kralj reći onima sebi zdesna: 'Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.'«
 
»Tada će mu pravednici odgovoriti: 'Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?' A kralj će im odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!'«
 
»Zatim će reći i onima slijeva: 'Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!'«
 
»Tada će mu i oni odgovoriti: 'Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?'. Tada će im on odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.'«
 
»I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.«
 
Riječ Gospodnja.
Propovijedi

Propovijedi

Duhovni poziv

Duhovni poziv

Zvat ćemo se salezijanci!

Na današnji dan prije točno 156 godina, 18. prosinca 1859., u kasnim večernjim satima, Don Bosco je u svojoj maloj i skromnoj sobici Valdocca skupio nekolicinu mladića iz Oratorija i predložio im ono što mu je ležalo na srcu - da se Božje djelo, koje je bio započeo, nastavi i kad njega viš...

Nastavi čitati ...

Sve je započelo onom Zdravo Marijom

"Svi blagoslovi kojima nas je nebo blagoslivljalo po Marijinu zagovoru, plod su one prve Zdravomarije iz­govorene gorljivo i s pravom nakanom." Don Bosco se prisjeća Zdravomarije koju ju je izmolio s Bartolomeom Garelijem, prvim dječakom ko­jeg je susreo u Torinu 8. prosinca 1841. Ta je mo­l...

Nastavi čitati ...